Kinderen met een gehoorstoornis

De Poolster is één van de erkende referentiecentra voor doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Kind & Gezin.

Alle baby’s en kinderen bij wie een gehoorprobleem werd vastgesteld of bij wie een vermoeden is van een gehoorprobleem (screening Kind & Gezin, test door CLB,
via huisarts, andere NKO-arts,….) kunnen een afspraak krijgen bij het team gehoor.

Ook kinderen die na het plaatsen van een Cochleair implant (CI) nood hebben aan multidisciplinaire begeleiding worden in De Poolster gevolgd.

Een overzicht van het traject vind je hier terug.

Stap 1: aanmelding

Stap 1: aanmelding

Stap 2: gehooronderzoek

Stap 2: gehooronderzoek

Stap 3: intake

Stap 3: intake

Stap 4: bijkomende onderzoeken

Stap 4: bijkomende onderzoeken

Stap 5: therapie

Stap 5: therapie

Stap 6: afsluiten therapie

Stap 6: afsluiten therapie