Bijkomende onderzoeken

Wanneer er is beslist om een onderzoeksbilan uit te voeren brengen we de sterktes en zwaktes van het kind in kaart via een multidisciplinair onderzoek.
De onderzoeksresultaten en het advies worden met de ouders of betrokkene besproken en gebundeld in een diagnostisch rapport.