Therapie gehoor

Na de onderzoeksfase bekijkt het team of het aangewezen is om multidisciplinaire therapie op te starten.
Hierbij moet de problematiek voldoen aan de terugbetalingsvoorwaarden en de regelgeving van het departement Zorg van de Vlaamse Overheid.
De frequentie en aard van de behandeling wordt individueel afgestemd en een voorstel voor therapie wordt besproken met de ouders.
In functie van de nog beschikbare plaatsen op het uurrooster zal een plan worden opgesteld.

Het therapieaanbod in ons centrum bestaat uit:

  • Audiologie
  • Logopedie
  • Psychomotoriek (kinesitherapie - ergotherapie)
  • Psychotherapie
  • Sociale begeleiding
  • Groepssessies voor kinderen met een gehoorverlies

Voor kinderen met een gehoorverlies is er vaak een aanpassing met hoortoestellen nodig en andere technische hulpmiddelen.
Er is een ruim aanbod van hoortoestellen,  cochleair implantaten, waarschuwings- en weksystemen, soloapparatuur, enz.
Het centrum is gespecialiseerd in het aanpassen van deze hulpmiddelen bij kinderen vanaf heel jonge leeftijd.

Tijdens teamvergaderingen bespreken we de evolutie van het kind.
We stemmen de therapieën op elkaar af en indien nodig herformuleren we de therapiedoelstellingen.
We voorzien overlegmomenten met andere betrokken instanties (thuisbegeleiding, school, CLB, NKO-diensten, CI-teams,..).

Het revalidatiecentrum De Poolster heeft geen eigen vervoerdienst.