Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een antwoord op een aantal veelgestelde vragen.
Als je jouw antwoord hier niet terugvindt, bel ons gerust op 02 430 68 68 of stel je vraag via het contactformulier.

Indien u of uw kind iets dient mee te brengen, dan zullen wij u dit tijdig vragen. Dit kan gaan om een vignet (kleefbriefje) van uw zorgkas (mutualiteit), een bepaald voorschrift of verslag van een arts of van een doorverwijzer, een schoolrapport, ... Bij het maken van de afspraak, zal onze maatschappelijk assistente dit met u bespreken.

Uw kind krijgt van ons een heen-en-weer-schriftje: dit brengt uw kind bij elke therapie mee. Hierin wordt genoteerd waaraan werd gewerkt en hoe dit verliep. Voor een vlotte werking en communicatie vragen wij dit bij elke sessie mee te brengen. Via dit schriftje kan u volgen wat uw kind geleerd heeft tijdens de therapie, zodat u dit samen zelf thuis kan toepassen. Het ondersteunt u in uw communicatie met derden die betrokken zijn bij de opvoeding en opleiding van uw kind (leerkrachten, CLB, thuisbegeleiding, ...) 

Wij vragen dat uw kind voor hem comfortabele, loszittende kledij draagt, die hem toelaat gemakkelijk te bewegen. Uw kind gebruikt soms potloden, viltstiften, verf, ... tijdens de therapie: zorg voor kledij die desgevallend vuil mag worden.

Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn, vragen wij om een extra pamper of reservekledij (onderbroekje, lange broek, rokje) mee te brengen.  

Indien u of uw kind, om welke reden ook, niet aanwezig kan zijn op het voorziene therapiemoment, dan contacteert u ons zo spoedig mogelijk op het telefoonnummer 02/430 68 68, of u mailt ons: depoolster@vgc.be. Ook indien het therapiemoment al verlopen is, vragen wij u ons te contacteren en ons mee te delen waarom u of uw kind niet aanwezig was op het voorziene therapiemoment.

Indien de therapeut(e) u of uw kind niet kan ontvangen, dan kijken wij eerst of een collega het therapiemoment kan overnemen. Lukt dit niet, dan verwittigen wij u telefonisch dat de afspraak wordt geannuleerd.

 

Om het onderzoek en de multidisciplinaire therapie te kunnen opstarten, wordt een goedkeuring gevraagd aan de zorgkas (mutualiteit). Een zorgvrager kan maar een goedkeuring krijgen als hij in orde is met zijn sociale bijdragen en aangesloten is bij een zorgkas. De zorgkas betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling) rechtstreeks aan ons. Het remgeld factureren wij aan u. Het remgeld bedraagt op 1 januari 2024 2,20 euro per keer dat de zorgvrager op therapie komt (ongeacht of de therapie één, anderhalf of twee uur duurt). U betaalt dit niet cash, maar ontvangt van ons een vraag tot betaling.  

De maatschappelijk assistente geeft u de nodige financiële informatie en helpt u verder om uw aanvraag in te dienen, met het oog op de terugbetaling van het onderzoek en de therapie.

 

Dit hangt af van het gegeven tot welke doelgroep (zoals deze zijn omschreven in de conventie die wij sloten met het departement Zorg van de Vlaamse Overheid) u of uw kind behoort. Soms is cumulatie (multidisciplinaire therapie bij ons én privé-therapie) mogelijk, soms niet. De maatschappelijk assistente bespreekt dit individueel met u, indien het volgen van privé-therapie voor u of uw kind opportuun zou zijn.

Voor verplaatsingen van en naar ons centrum, met welk transportmiddel ook, is er geen financiële tussenkomst voorzien.

Voor de hoortoestelaanpassing richten wij ons enkel op kinderen.
Volwassenen kunnen hier enkel terecht voor gehoorrevalidatie. Heb je als volwassene nood aan een hoortoestel, dan verwijzen we graag door naar een hoorcentrum in jouw buurt.