Kwaliteit van de aangeboden zorg

Uw opmerkingen helpen ons de kwaliteit van de aangeboden zorg te verbeteren. Mocht u ondanks alles toch geen antwoord krijgen op uw vraag om verandering, dan kan u:

  • de betrokken therapeuten aanspreken: zij trachten met u tot een oplossing te komen; indien dit niet mogelijk blijkt, verwijzen zij u door naar de directie;
  • de directie aanspreken (via het secretariaat, of  tel. 02/430 68 68, of via mail: depoolster@vgc.be): de directie tracht met u tot een oplossing te komen;
  • de Zorginspectie van het departement Zorg aanspreken die de werking van de revalidatiecentra controleert.

U kan de Zorginspectie contacteren:

Adres: Zorginspectie - Koning Albert II-laan 35 bus 31 - 1030 Brussel

Telefoon: 02 553 34 34
E-mail: contact.zorginspectie@vlaanderen.be
Website: https://departementwvg.be/zorginspectie

Voor alle medewerkers geldt het beroepsgeheim: zij moeten uw klachten dus vertrouwelijk behandelen en mogen hierover niet met anderen spreken dan met degenen die in de klachtenprocedure, die u terugvindt in het kwaliteitshandboek, zijn vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek kan u aan het secretariaat vragen. De klachtenprocedure vindt u ook op de website: www.depoolster.be