Onze werking

Het revalidatiecentrum De Poolster onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van o.a. spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen of concentratie. Verder richten we ons op kinderen met meer specifieke problemen, zoals verstandelijke beperking, ADHD of ontwikkelingsdysfasie. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij ons terecht voor onderzoek en therapie.

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Gehoorstoornissen

Gehoorstoornissen