Over ons

De Poolster is een instelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gelegen in Brussel (Sint-Agatha-Berchem). We richten ons naar kinderen die de Nederlandstalige voorschoolse opvang of het Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen.

Het centrum is erkend door het departement Zorg van de Vlaamse Overheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH).

De Poolster is één van de erkende referentiecentra voor doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Opgroeien 
(het vroegere Kind en Gezin).

Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen ambulant en multidisciplinair.