Onze missie

Missie van De Poolster

We bieden gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en intensieve revalidatie voor:

  • kinderen en volwassenen met gehoorstoornissen,
  • kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen.

We zetten ons in voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de zorggebruiker en zijn context.
We streven ernaar om een verschil te maken door kwalitatieve, en effectieve zorg aan te bieden en maximale ontplooiingskansen te geven.

Visie van De Poolster

Onze visie is gebaseerd op volgende pijlers: het bieden van zorg op maat, vraaggestuurde zorg en het uitbouwen van een gedifferentieerd aanbod, afgestemd op de diverse en specifieke behoeften van de (Brusselse) zorggebruiker. We geloven dat iedere zorggebruiker recht heeft op hoogwaardige zorg en ondersteuning die voldoet aan de specifieke behoefte(n) van de zorggebruiker.

Kernwaarden van De Poolster

Bij de uitvoering van onze missie en visie, hanteren we de volgende kernwaarden: