Onze missie

Missie van De Poolster

Om een goede sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken willen wij als zorgaanbieder helpen met de maximale ontplooiing van:

  • kinderen met ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, een verstandelijke beperking, ADHD, ...;
  • kinderen en volwassenen met een aangeboren of een verworven gehoorstoornis.

Visie van De Poolster

We willen voor zorggebruikers in en rond Brussel een gedifferentieerd aanbod uitbouwen. We vertrekken vanuit de zorgvraag en werken een individueel aanbod uit.

Zorg-op-maat

We bieden een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aan, afhankelijk van de individuele noden.

Vraaggestuurd

We zien zorggebruikers op eigen initiatief of via doorverwijzing. 

Waarden van De Poolster

We streven naar:

  • respect voor de unieke eigenheid van een persoon en zijn omgeving;
  • een positieve, toekomstgerichte werking.