Intake gehoor

De psycholoog bevraagt tijdens het gesprek de ontwikkeling van het kind en kadert het gehoorprobleem. De ouders krijgen informatie over de werking van de dienst.
Tijdens dit gesprek zijn bij voorkeur beide ouders aanwezig.

De gegevens van het intakegesprek worden besproken op een teamvergadering.

Rekening houdend met de regelgeving van het RIZIV, de hulpvraag van de ouders en de informatie van de verwijzer (artsen, CLB, scholen,…) en gegevens van eerder gebeurde onderzoeken wordt er een onderzoeksplan opgesteld.

De conventie met het RIZIV bepaalt dat iemand slechts recht heeft op één onderzoeksbilan in een erkend ambulant revalidatiecentrum.