Gehooronderzoek

Het is belangrijk om het gehoorverlies zo goed mogelijk in kaart te brengen door leeftijdsspecifieke gehoortesten en deze testen regelmatig te herhalen.
Sommige gehoorverliezen zijn tijdelijk, andere zijn blijvend. Ook de ernst van het gehoorverlies kan variëren van licht, matig tot ernstig.
Wanneer er een beiderzijds gehoorverlies aanwezig is, kan een intakegesprek volgen.