Gehoorrevalidatie voor volwassenen

In De Poolster kunnen volwassenen met beiderzijdse gehoorproblemen terecht voor multidisciplinaire begeleiding.
Dit kan na een hoortoestelaanpassing of cochleaire implantatie (CI).

Daarnaast kunnen volwassenen met een verstandelijke beperking in ons centrum terecht voor de diagnose van een gehoorprobleem en verdere opvolging
(aanpassen hoortoestellen, hulpmiddelen,…).

De Poolster is ook bevoegd voor het opstellen van dossiers gericht aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Enkel personen met een gehoorverlies kunnen in De Poolster terecht voor een aanvraag Individuele Materiële Bijstand (IMB).
Een aanmelding gebeurt meestal telefonisch, door de aanvrager zelf of door een verwijzer.
De coördinator van het multidisciplinair team beluistert en verkent de hulpvraag en stuurt het verdere verloop ervan.
Bij een vraag in verband met hulpmiddelen worden de audiologen van bij de aanvang betrokken.
Wanneer duidelijk is dat een dossier zal opgestart worden, komt de persoon op een wachtlijst.
De dossierverantwoordelijke contacteert de aanvrager wanneer die aan de beurt is.