Therapie

Uit de onderzoeksresultaten zal blijken of aan alle inschrijvingscriteria is voldaan. Wij doen dan een aanvraag bij het ziekenfonds voor terugbetaling van de therapie. De adviserend-geneesheer van het ziekenfonds kan deze aanvraag goed- of afkeuren. De onderzoeksresultaten bepalen bijkomend ook welke therapieën er precies opgestart zullen worden (psychotherapie, logopedie, ergotherapie en/of kinesitherapie).

De therapie gebeurt steeds individueel en wordt op maat van het kind opgesteld. Een therapiesessie duurt steeds één uur. Bij heel jonge kinderen (peuters en kleuters) kan dit - indien mogelijk - worden opgesplitst in halve uren. De therapieën kunnen plaatsvinden in de voor- of namiddag of op naschoolse uren, afhankelijk van de leeftijd van het kind. 

De therapeuten werken met een heen-en-weerschriftje (dit wordt door het centrum voorzien). Hierin wordt genoteerd waaraan werd gewerkt en hoe dit verliep. Voor een vlotte werking en communicatie vragen wij dit bij elke sessie mee te brengen. 

Voor schoolgaande kinderen, wordt ook steeds een bij de therapie betrokken therapeut(e) als schoolverantwoordelijke aangeduid. Deze persoon onderhoudt de contacten met de school en woont de overlegmomenten bij.