Intake

Na de telefonische aanmelding kan het kind op een wachtlijst terechtkomen. Indien de wachttijd voldaan is, worden de ouders uitgenodigd voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht (peilen naar de sterktes en zwaktes van het kind). De werking van het centrum wordt voorgesteld en de noodzakelijke administratie wordt door ons in orde gebracht.