Intake

Na de telefonische aanmelding kan het kind op een wachtlijst terechtkomen. Indien de wachttijd voldaan is, wordt het kind en zijn ouders uitgenodigd voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en wordt er gepeild naar de sterktes en zwaktes van het kind. De werking van het centrum wordt voorgesteld en de noodzakelijke administratie wordt door ons in orde gebracht.