Bespreking resultaten

Eens de onderzoeken afgerond zijn, wordt er een bespreking van de resultaten ingepland. Op basis van de verschillende onderzoekresultaten en observatiegegevens wordt er een advies geformuleerd. Indien er geen nood blijkt te zijn aan multidisciplinaire therapie of de inschrijvingscriteria zijn niet voldaan, wordt het kind doorwezen. Tijdens de bespreking resultaten worden de onderzoeksresultaten en het advies besproken met de ouders. De ouders kiezen vrij of zij ons advies al dan niet opvolgen.