Aanmelding

Het eerste contact gebeurt bij voorkeur telefonisch (02 430 68 68) door de ouders van het kind. De aanmelding gebeurt op eigen initiatief of op aanraden van een externe instantie (bv. de school, arts, COS, CLB,...). Wij noteren de hulpvraag en geven toelichting over de werking van het centrum. Bij kinderen vanaf de eerste kleuterklas bezorgen wij de ouders een vragenlijst om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Deze dient zowel door de ouders als door de verwijzer (leerkracht, CLB, zorgcoördinator,...) ingevuld te worden. 

Op basis van de vragenlijst besluit het team of het kind op een wachtlijst komt in afwachting van een intakegesprek. Het diagnostisch team bepaalt of de aanmelding overeenkomt met het aanbod van het centrum en met de conventie die het centrum heeft met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Als dat niet het geval is, wordt zo goed mogelijk doorverwezen. De wachttijd bedraagt momenteel 1,5 tot 2 jaar. Daarom aanvaarden we enkel kinderen tot en met het tweede leerjaar op het moment van aanmelding. Oudere kinderen komen niet in aanmerking voor een plaats op de wachtlijst voor onderzoek en/of therapie.