Wachtlijst en vragenlijst

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' kampt, zoals alle andere centra, met een (te lange) wachtlijst voor onderzoek en eventueel daarop volgende multidisciplinaire therapie.

Bij aanmeldingen geven we enkel nog voorrang aan personen met een gehoorverlies. Ook jonge kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden komen nu op een wachtlijst voor onderzoek en therapie. Bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of leermoeilijkheden bij een kind uit de eerste kleuterklas of ouder, bezorgt de maatschappelijk assistente de hulpvrager een vragenlijst om een beter zicht te krijgen op de problematiek.

We vragen uitdrukkelijk dat de verwijzer de bijlage van de vragenlijst (laatste pagina) zo volledig mogelijk invult en indien mogelijk recente onderzoeksresultaten toevoegt. Op basis van de vragenlijst en de extra informatie van de verwijzer besluit het team of de betrokkene op een wachtlijst komt in afwachting van een intakegesprek. Het team bepaalt op die manier of de aanmelding in overeenstemming is met het aanbod van het centrum en met de conventie die het centrum heeft met het RIZIV. Als dat niet het geval is, wordt zo goed mogelijk doorverwezen.

'De Poolster' werkt voortdurend aan procedures om te voorkomen dat mensen zich 'nodeloos' op onze wachtlijst inschrijven en heeft anderzijds blijvende aandacht voor de problematiek van de wachttijden in het ganse hulpverleningslandschap. Momenteel aanvaarden we enkel kinderen tot en met het tweede leerjaar. Oudere kinderen komen niet in aanmerking voor een plaats op de wachtlijst voor onderzoek en/of therapie.