Verstandelijke beperking

De 3-jarige Ward heeft een erfelijke aandoening. Zijn spraak- en taalontwikkeling komt moeizaam op gang. Via thuisbegeleiding wordt de communicatie ondersteund met SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren). Ward is nog niet zindelijk. Zijn aandacht is heel kort. Hij gaat sinds kort naar een kleuterschooltje bij hem in de buurt. De juf zegt dat hij weinig betrokken is bij wat in de klas gebeurt.

Sommige kinderen hebben beperkte verstandelijke mogelijkheden. Hierdoor ontwikkelen zij trager dan andere kinderen. Zij leren later dan hun leeftijdsgenoten de gewone dingen, die een ander kind als vanzelf leert. Hun taal en motoriek lopen vaak achter. Zij zijn minder zelfstandig. Ook op sociaal vlak hebben zij het vaak moeilijk. Omdat ze niet altijd begrijpen wat van hen verwacht wordt, kunnen gedragsproblemen ontstaan.
Het is belangrijk om deze kinderen extra te stimuleren, vertrekkend van hun niveau. Op deze manier kunnen ze succes ervaren en worden ze uitgenodigd om zelf nieuwe dingen te proberen. Wanneer de therapie onvoldoende succesvol is kan een overstap naar een juiste onderwijsvorm nodig zijn. Deze overstap wordt nauwkeurig afgewogen en overlegd met de school, de ouders en het CLB, rekening houdend met de richtlijnen van het M-decreet.