Procedure

Het eerste contact gebeurt meestal telefonisch (02 430 68 68) door de ouders van het kind, de volwassene met gehoorverlies of zijn familie.

De aanmelding gebeurt op eigen initiatief of op aanraden van een externe instantie (bv. arts, COS,
CLB,…). De maatschappelijk assistente noteert de hulpvraag, geeft toelichting over de werking van het centrum en regelt de afspraken.

Het team van 'De Poolster' werkt voortdurend aan procedures om te voorkomen dat mensen zich 'nodeloos' op onze wachtlijst inschrijven en heeft anderzijds blijvende aandacht voor de problematiek van de wachttijden in het ganse hulpverleningslandschap. Momenteel aanvaarden we enkel kinderen tot en met het tweede leerjaar. Oudere kinderen komen niet in aanmerking voor een plaats op de wachtlijst. We geven voorrang aan personen met een gehoorverlies.

Wanneer het bij kinderen van de eerste kleuterklas en ouder gaat om een vermoeden van een leer- of ontwikkelingsstoornis ontvangt de hulpvrager een vragenlijst om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Op basis van de vragenlijst besluit het team of de betrokkene op een wachtlijst komt in afwachting van een intakegesprek. Het team bepaalt op die manier of de aanmelding in overeenstemming is met het aanbod van het centrum en met de conventie die het centrum heeft met het RIZIV. Wanneer dat niet het geval is wordt zo goed mogelijk doorverwezen.