Over ons

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richten we ons op kinderen met meer specifieke problemen, zoals verstandelijke beperking, ADHD,  ontwikkelingsdysfasie,... Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij ons terecht voor onderzoek en therapie.

'De Poolster' is een instelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), gelegen in het noordwesten van Brussel. We richten ons naar kinderen die het Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen.
Het centrum is erkend door het RIZIV en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij zijn bevoegd voor het afleveren van een multidisciplinair verslag voor hulpvragen (i.v.m. het gehoor) gericht aan het Vlaams Agentschap.
De Poolster is één van de erkende referentiecentra voor doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Kind & Gezin.

Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen ambulant en multidisciplinair.