Ontwikkelingsstoornissen

Fien is 4 jaar en zit in het eerste kleuterklasje. Haar woordenschat is nog heel beperkt en zij is moeilijk verstaanbaar, ook voor haar ouders. Zij reageert duidelijk gefrustreerd als zij niet begrepen wordt. Ook haar juf begrijpt haar onvoldoende. In de klas heeft zij het moeilijk met fijnmotorische kleuteractiviteiten (tekenen, knippen, plakken,…). Op de speelplaats is ze erg onzeker omdat ze motorisch niet zo vaardig is. Fien speelt het liefst met jongere kindjes.

Bij kinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling komt de taal trager op gang of zien we een andere ontwikkeling dan verwacht. Daarnaast hebben sommige van deze kinderen ook moeilijkheden op vlak van motoriek, intelligentie, aandacht, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of moeite met voorschoolse vaardigheden. Het is daarom belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld van het kind te krijgen. De multidisciplinaire begeleiding is erop gericht om zo vroeg mogelijk te starten met een individuele behandeling.