Onderzoeksbilan

De conventie met het RIZIV bepaalt dat iemand slechts recht heeft op één multidisciplinair onderzoeksbilan in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR). Om toch een tweede bilan te kunnen verkrijgen moeten duidelijke argumenten aangehaald worden. Wanneer iemand al getest werd in een revalidatiecentrum, is het niet vanzelfsprekend dat de hulpvrager van het RIZIV opnieuw een goedkeuring voor onderzoek krijgt. Daarom is het van belang om te bewaken wanneer een onderzoek in een CAR het best gebeurt.

De conventie met het RIZIV bepaalt ook dat de onderzoeken in een erkend revalidatiecentrum moeten gebeuren. Dat impliceert dat sommige onderzoeken, die recent buiten het centrum gebeurden, soms toch herhaald moeten worden in ons centrum.

Om een terugbetaling voor onderzoek aan te vragen is een voorschrift van een arts nodig. 'De Poolster' heeft een document ontwikkeld dat daartoe door de arts ingevuld kan worden. Dit formulier wordt bij het intakegesprek aan de hulpvrager meegegeven.

De onderzoeken en de behandelingen gebeuren ambulant. Sommige revalidanten betalen nog een remgeld
In 2022 bedraagt het remgeld € 1,95.