Onderzoek

De gegevens vanuit het intakegesprek worden besproken op een teamvergadering.
Rekening houdend met de regelgeving van het RIZIV, de hulpvraag van de ouders of de volwassene met gehoorverlies, de informatie van de verwijzers (artsen, CLB, scholen,…) en gegevens vanuit eerder gebeurde onderzoeken wordt er een onderzoeksplan opgesteld.

De conventie met het RIZIV bepaalt dat iemand slechts recht heeft op één onderzoeksbilan in een erkend ambulant revalidatiecentrum.

We proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de sterktes en zwaktes van wie op onze dienst beroep doet via onderzoek naar:

  • algemene ontwikkeling, intelligentie;
  • gehoor;
  • spraak- en taalontwikkeling;
  • motorische vaardigheden;
  • aandacht, concentratie en geheugen;
  • gedrag;
  • schoolse vaardigheden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en aard van de problematiek, waardoor niet altijd al deze vaardigheden getest moeten worden. De onderzoeksresultaten en het advies worden met de ouders of betrokkene besproken en gebundeld in een diagnostisch rapport.