Missie

 

Missie van 'De Poolster' 

Om een goede sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken willen wij
als centrum helpen met de maximale ontplooiing van personen met :

 

- een gehoorproblematiek;
- ontwikkelingsstoornissen;
- leermoeilijkheden;
- specifieke moeilijkheden zoals o.a. een verstandelijke beperking, ADHD, ...

Dit doen we door :

- functiestoornissen op te sporen;
- de cliënt en/of zijn omgeving te informeren over de diagnose of resultaten na onderzoek;
- de gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing te organiseren.

Visie van 'De Poolster'

We willen voor mensen met de problematieken zoals in onze missie omschreven, in en rond Brussel een gedifferentieerd aanbod uitbouwen. We vertrekken vanuit de zorgvraag en werken een individueel aanbod uit.

- zorg-op-maat:

  we bieden een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aan, afhankelijk van de individuele noden.
  Deze revalidatie past binnen de regelgeving van het RIZIV.
  Het centrum zorgt ervoor dat de personeelsleden op de hoogte blijven van recente wetenschappelijke evoluties.

- vraag gestuurd:

  we zien mensen op eigen initiatief of via doorverwijzing.
  Door een kwalitatief aanbod profileren we ons binnen de regio als een centrum waar in het volste vertrouwen naar kan verwezen worden.

Waarden van 'De Poolster'

We streven naar:

- respect voor de unieke eigenheid van een persoon en zijn omgeving (zowel hulpvrager als hulpverlener);
- een positieve, toekomstgerichte werking.

 

Uw opmerkingen helpen ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Mocht u ondanks alles toch geen antwoord krijgen op uw vraag om verandering, dan kan u terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit agentschap controleert de werking van de revaliatiecentra.