Leerstoornissen

Jonas wordt aangemeld door de school en het CLB op het einde van het eerste leerjaar. Hij blijft het erg moeilijk hebben om het verschil te zien tussen een 'b' of een 'd'. Hij slaagt er maar moeizaam in om van de letters een woord te maken. Omdat Jonas spellend en traag blijft lezen, begrijpt hij niet goed wat hij gelezen heeft. Ook dictee is moeilijk. Rekenen lijkt te lukken. Zijn handschrift is nog niet goed gevormd. In de kleuterklassen had Jonas geen grote moeilijkheden.

Kinderen waarbij het leerproces op school tegen alle verwachtingen in toch moeizaam verloopt, hebben mogelijks te kampen met leerstoornissen.
Het niet meekunnen met klasgenootjes, terwijl het kind op andere vlakken normaal ontwikkelt, kan een bron van frustratie zijn, die zich gaat uiten via gedragsproblemen, aandachtmoeilijkheden of moeilijkheden op sociaal/emotioneel vlak.
Het is noodzakelijk dat deze leerstoornissen worden opgespoord zodat ook de secundaire kenmerken op gepaste wijze kunnen worden aangepakt. In een revalidatiecentrum kunnen kinderen terecht waarvoor extra zorg op school, eventueel gecombineerd met logopedie onvoldoende is.