Indien nodig...

Elke ouder heeft wel eens vragen over de ontwikkeling, het schools leren, het gehoor of het gedrag van zijn zoon of dochter. Een kind evolueert immers voortdurend. Sommige kinderen vragen extra aandacht en omkadering. Heel vaak kunnen ouders met hun vragen terecht bij de school, het CLB, artsen,... Soms wordt er dan al een antwoord gegeven en kan er een gepast zorgtraject opgestart worden. In andere gevallen moet er intensiever begeleid worden.