Gehoorstoornissen

Arthur is 2;6 jaar en gaat nog maar pas naar school. Thuis en in de klas doet hij niet altijd wat gevraagd wordt. De kleuterjuf vindt Arthur een verlegen en eerder teruggetrokken jongetje. Hij speelt niet samen met de andere kleuters. De ouders vinden hem koppig en eigenwijs. Arthur praat wel, maar het lijkt eerder op een eigen brabbeltaaltje. Het CLB stelt voor om het gehoor van Arthur te laten testen. De neonatale gehoorscreening was nochtans normaal. In de familie komen geen gehoorproblemen voor.

Gehoorstoornissen komen frequent voor. Ze kunnen zowel aangeboren als verworven zijn. Sommige gehoorproblemen zijn tijdelijk, andere zijn blijvend. De ernst van het gehoorverlies kan variëren van licht tot zwaar, tot zelfs doofheid. In elk geval is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen om de invloed op het algemeen functioneren te beperken. Ons centrum biedt een gedifferentieerd aanbod voor personen met gehoorproblemen. De begeleiding richt zich zowel naar personen met klassieke hoortoestellen als naar personen met een cochleair implantaat.

De hulpverlening omvat:

  • Leeftijdsspecifieke diagnostiek en begeleiding.
    Het team staat in voor de vroegbegeleiding van gehoorgestoorde kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarnaast richt de hulpverlening zich eveneens tot schoolgaande kinderen, adolescenten en volwassenen met een gehoorprobleem.
  • Aanpassing van technische hulpmiddelen en hoortoestellen.
    De audiologische dienst maakt de gehoorgestoorde wegwijs in het ruime aanbod van waarschuwings- en weksystemen, F.M.-apparatuur enz.
  • Samenwerking met ‘Kind & Gezin’.
    'De Poolster’ is een erkend referentiecentrum in het kader van het neonataal gehoorscreeningsprogramma van ‘Kind & Gezin’.