Doelgroep

De Poolster richt zich in hoofdzaak op kinderen met: 

  • ADHD;
  • mentale handicap; 
  • complexe ontwikkelingsstoornissen zoals taalstoornissen, leerstoornissen of motorische stoornissen, die samen voorkomen met gedragsmoeilijkheden, aandachtsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen;
  • gehoorstoornissen.

​'De Poolster' is één van de erkende referentiecentra voor doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Kind & Gezin.

Ook volwassenen met gehoorstoornissen kunnen terecht in 'De Poolster'.

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij zijn bevoegd voor het afleveren van een multidisciplinair verslag voor hulpvragen i.v.m. het gehoor, die gericht worden aan het Vlaams Agentschap.

Alle revalidatiecentra hebben een zekere autonomie om zelf te bepalen welke stoornissen uit de conventie met het RIZIV zij preferentieel zullen onderzoeken en behandelen. De volledige RIZIV-conventie kan geraadpleegd worden op de website van het RIZIV (www.riziv.be), bij de rubriek 'zorgverleners-revalidatie-mentale stoornissen en neurologische stoornissen-centra voor ambulante revalidatie'.