Behandeling

Na de onderzoeksfase bekijkt het team of het aangewezen is om multidisciplinaire therapie op te starten. Hierbij moet de problematiek voldoen aan de terugbetalingsvoorwaarden en de regelgeving van het RIZIV. Daarnaast wordt gekeken of er iemand met het kind wekelijks op therapie kan komen en wat de nog beschikbare plaatsen op onze uurroosters zijn. Het revalidatiecentrum 'De Poolster' heeft geen eigen vervoerdienst.

Op basis van het diagnostisch rapport bepalen de behandelende therapeuten hun doelstellingen voor de wekelijkse begeleidingen.
Tijdens de teamvergaderingen kan de evolutie van het kind of de volwassene met gehoorverlies besproken worden. We stemmen de therapieën op elkaar af en indien nodig herformuleren we de therapiedoelstellingen. We voorzien ook occasionele overlegmomenten met andere betrokken instanties (school, CLB, NKO-diensten, CI-teams,…).

Het therapieaanbod van ons centrum bestaat uit:

  • audiologie;
  • logopedie;
  • psychomotoriek (kine - ergo);
  • psychotherapie;
  • rekentherapie;
  • sociale begeleiding.