Algemeen

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' is één van de 47 Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) uit Vlaanderen en Brussel. De centra zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De revalidatie gebeurt voor rekening van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV). 'De Poolster' is een instelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Men kan in de centra terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Onderzoeken worden enkel gepland wanneer we verwachten dat daar in de toekomst begeleiding zal op volgen. De centra hebben dus geen diagnostische functie op zich.