ADHD

Kevin is 8 jaar en doet het tweede leerjaar over. De leerkracht maakt zich zorgen over zijn aandacht en zijn schools leren. Hij heeft voldoende mogelijkheden om de leerstof te verwerven. Op de toetsen lijkt het er op dat hij de vraag onvoldoende gelezen heeft. Hij vergeet soms een vraag te beantwoorden of een oefening te maken. Hij is vaak bezig met wat de andere leerlingen doen en let minder op zijn eigen werk. Zijn handschrift is heel onverzorgd en hij moet zichzelf regelmatig corrigeren. Zijn werk lijkt daardoor slordig.

Iedereen kent wel een kind dat overal opklimt en voortdurend in beweging is. Elke leerkracht heeft in zijn klas wel een leerling, die moeite heeft om zich te concentreren of zomaar het antwoord door de klas roept, zonder eerst zijn vinger op te steken.
Wanneer een kind hyperactief gedrag vertoont, impulsief is en bovendien grote moeite ondervindt om zich te concentreren, dan is er mogelijks sprake van een ontwikkelingsstoornis, met name ADHD (aandachtsstoornis met hyperactiviteit). 
Het kind krijgt voortdurend opmerkingen over zijn gedrag en wordt vaak nog maar weinig positief bekrachtigd. Er ontstaan problemen op sociaal vlak en de motivatie voor schoolse taken geraakt zoek.

Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk om daarna met een gepaste behandeling te starten, die gericht is op het verbeteren van de aandacht en de werkhouding. In bepaalde gevallen kan de kinderpsychiater of kinderneuroloog aanvullend aan de niet-medicamenteuze therapie medicatie voorschrijven.