Aanmelding

Het eerste contact gebeurt bij voorkeur telefonisch (02 430 68 68) door de ouders van het kind, de volwassene met gehoorverlies of zijn familie. De aanmelding gebeurt op eigen initiatief of op aanraden van een externe instantie (bv. arts, COS, CLB,...).

De hulpvrager neemt zelf met ons contact op. Mevr. Martine Du Bois (maatschappelijk assistente) noteert de hulpvraag, geeft toelichting over de werking van het centrum en regelt de afspraken.