Home

'De Poolster' is een revalidatiecentrum dat zich bevindt op dezelfde campus als de school voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden, een school die de types 3, 6, 7 en 9 aanbiedt. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de school en van het revalidatiecentrum.
De naam 'De Poolster', verwijst naar de ster, die mensen de weg wijst wanneer ze zich op ongekend terrein bevinden, en die symbool staat voor ons team. We helpen onze zorggebruikers in hun zoektocht naar een geschikte oplossing.

Van eind januari 2020 tot en met 19 februari 2020 loopt er een grootschalig tevredenheidsonderzoek.
De resultaten en verbetervoorstellen worden vóór juli 2020 bekend gemaakt.