Home

'De Poolster' is een revalidatiecentrum dat zich bevindt op dezelfde campus als de school voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden, een school die de types 3, 6, 7 en 9 aanbiedt. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de school en van het revalidatiecentrum.
De naam 'De Poolster', verwijst naar de ster, die mensen de weg wijst wanneer ze zich op ongekend terrein bevinden, en die symbool staat voor ons team. We helpen onze cliënten in hun zoektocht naar een geschikte oplossing.

Dertig jaar geleden is ons centrum erkend als revalidatiecentrum. Lees meer over onze geschiedenis.

Sinds 1 december 2018 is Dr. S. Decreton met pensioen gegaan.  Bedankt voor de jarenlange samenwerking !
Het team van 'De Poolster' heet Prof. Dr. Ina Foulon welkom als NKO-arts en Soetkin Suetens als Administratief directeur.