Home

Bereikbaarheid CAR 'De Poolster' tijdens de periode van de Corona-maatregelen
(COVID-19-virus)

In deze uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona epidemie blijven we geopend en blijven we de zorg garanderen.
We moeten dit echter op een andere manier organiseren. 
We moeten een zorgvuldige afweging maken tussen de zorg die wenselijk is en het nemen van de nodige maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
We zullen u regelmatig contacteren om de nodige afspraken te maken op welke manier we u en uw kind op een coronaveilige manier kunnen ondersteunen.
In geval u vragen hebt of in geval van specifieke of dringende noden m.b.t. uw revalidatieprogramma aarzel niet om ons te contacteren.

We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 02:430.68.68.

U kan ons ook via e-mail bereiken op depoolster@vgc.be.

Graag in het onderwerp vermelden aan wie uw vraag gericht is. Op deze manier zijn wij permanent bereikbaar, ook bij afwezigheid van het personeelslid.

Wij blijven beschikbaar voor jullie om ervoor te zorgen dat we samen deze uitzonderlijke periode op een goede manier kunnen aanpakken.

 

'De Poolster' is een revalidatiecentrum dat zich bevindt op dezelfde campus als de school voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden, een school die de types 3, 6, 7 en 9 aanbiedt. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de school en van het revalidatiecentrum.
De naam 'De Poolster', verwijst naar de ster, die mensen de weg wijst wanneer ze zich op ongekend terrein bevinden, en die symbool staat voor ons team. We helpen onze zorggebruikers in hun zoektocht naar een geschikte oplossing.

Van eind januari 2020 tot en met 19 februari 2020 liep er een grootschalig tevredenheidsonderzoek.
Het responspercentage bedroeg circa 50%. De antwoorden van de bevraging worden op dit moment verwerkt. De resultaten en verbetervoorstellen zullen vóór juli 2020 bekend gemaakt worden.