Home

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) ‘De Poolster’ is een instelling van de  VGC, gelegen in het noordwesten van Brussel. Het richt zich naar kinderen die het Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen. Het centrum onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij het centrum terecht voor onderzoek en therapie.

'De Poolster' is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), en is één van de erkende referentiecentra voor doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Kind & Gezin.

We willen voor zorggebruikers met bovenstaande problematieken, een gedifferentieerd aanbod uitbouwen. We vertrekken vanuit de zorgvraag en werken een individueel aanbod uit:

- zorg-op-maat: we bieden een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aan, afhankelijk van de individuele noden. Deze revalidatie past binnen de regelgeving van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid;
- vraaggestuurd: we zien zorggebruikers op eigen initiatief of via doorverwijzing.

We streven naar het respect voor de unieke eigenheid van een persoon en zijn omgeving (zorggebruiker en zorgaanbieder) en bouwen een positieve, toekomstgerichte werking uit.

Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen ambulant en multidisciplinair.

De Poolster wordt vaak door mensen omschreven als de helderste ster aan de hemel. Niet de helderheid maakt de Poolster zo belangrijk aan de noordelijke hemel, maar wel haar locatie. Gedurende de nacht is dit de enige ster die schijnbaar niet beweegt. Ze gaat dus niet onder, noch komt ze op. De Poolster is bij ons altijd te vinden in noordelijke richting. Wanneer je letterlijk het noorden kwijt bent, vind je die makkelijk terug met de Poolster. Zo trachten wij ook het kompas voor onze zorggebruikers te zijn, en helpen wij als team onze zorggebruikers in hun zoektocht naar de voor hen meest geschikte oplossing.

'De Poolster' is een revalidatiecentrum dat zich bevindt op dezelfde campus als de school voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden, een school die de types 3, 6, 7 en 9 aanbiedt. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de school en van het revalidatiecentrum.

CAR ‘De Poolster’ tijdens de periode van Corona-maatregelen

Om jullie afspraken zo veilig mogelijk te laten verlopen, voor jullie en voor ons, vragen we jullie om onderstaande regels te respecteren:
- Heb je op dit moment koorts, hoest of andere ziektesymptomen?  Kom dan niet naar ‘De Poolster’.
  Als wij symptomen opmerken, dan zullen we je vragen terug naar huis te gaan.
- Kom niet vroeger dan 5 minuten voor de start van de therapie. Zo vermijden we een drukke wachtzaal.
- Per patiënt mag er slechts één begeleider meekomen. Dit is bij voorkeur een vaste begeleider.
- De begeleider komt mee binnen en wacht in de wachtzaal tot de patiënt met de therapeut
  vertrokken is. Blijf je als begeleider niet wachten tijdens de therapie? Zorg dan dat je 5 minuten voor
   het einde van de therapie terug aanwezig bent.
- Wie ouder is dan 12 jaar, is verplicht een mondmasker te dragen tijdens het volledige bezoek
  aan ‘De Poolster’.
- Ontsmet je handen als je binnen komt.
- Breng een grote handdoek mee voor gebruik tijdens de therapie (als we dit vragen).

We rekenen op jullie medewerking om het voor iedereen veilig te houden.

In geval u toch nog vragen heeft of in geval van specifieke of dringende noden m.b.t. uw revalidatieprogramma, aarzel niet om ons te contacteren.
We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 02/430.68.68.
U kan ons ook via e-mail bereiken op depoolster@vgc.be

Door de maatregelen als het dragen van mondkapjes, plaatsen van plexischermen, afstandsonderwijs en dergelijke worden de uitdagingen voor leerlingen met een auditieve handicap nog groter dan normaal.

Meer dan ooit is Roger een onmisbaar onderdeel van het ondersteuningsmateriaal voor leerlingen en leerkrachten.
Omdat dit materiaal door verschillende mensen gebruikt wordt, is ontsmetting heel belangrijk.
U kan hier enkele richtlijnen terugvinden rond het ontsmetten van Roger apparatuur.

De handen vaker wassen is ook een grote stap vooruit. Maar dat alleen is niet genoeg. Even belangrijk is je  handen te wassen op het juiste moment. Zorg en Gezondheid lanceerde daarom de campagne 'Handjes wassen met Handige Hans'. Hij toont kinderen - maar ook ouders en leerkrachten - hoe je je handen moet wassen en wanneer je dat best doet.