Autisme

De 4-jarige Seppe is op school weinig betrokken bij het klasgebeuren. Hij begrijpt de opdrachtjes van de juf onvoldoende en kan zich maar moeilijk uitdrukken. Hij speelt vooral op zichzelf en vertoeft het liefst in zijn eigen wereldje. Thuis speelt hij bijna uitsluitend met zijn autootjes, die hij voortdurend achter elkaar plaatst. Seppe kan heel afwijzend en angstig reageren wanneer er iets onverwachts gebeurt.

Kinderen met (vermoeden van) autisme kunnen heel erg van elkaar verschillen, afhankelijk van hun leeftijd, de ernst van de stoornis, hun taalvaardigheden en hun verstandelijke mogelijkheden. Daarom spreken we van een autismespectrumstoornis (ASS).
Deze kinderen vallen op omdat ze anders communiceren. Sommigen komen moeilijk tot taal, anderen begrijpen taal heel letterlijk. Ze kunnen zich bv. moeilijk aanpassen aan hun gesprekspartner. Het lijkt er op dat ze in een eigen wereldje leven. Ze vertonen soms stereotiep of dwangmatig gedrag, zoals met de handen fladderen. Ze hangen sterk vast aan een bepaalde structuur en kunnen moeilijk omgaan met veranderingen.

Voor de diagnosestelling verwijzen wij door naar een Referentiecentrum voor autisme (RCA). De multidisciplinaire begeleiding kan in ons centrum gebeuren.