Home

 

DE POOLSTER VERHUIST vanaf 1 september 2015!

Adres: Groot-Bijgaardenstraat 430, 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

Telefoonnummer: 02 430 68 68

 

Welkom op de website van De Poolster!

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richten we ons op kinderen met meer specifieke problemen zoals verstandelijke beperking, gedragsmoeilijkheden, overbeweeglijkheid, ADHD, autisme,...
We zien ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies. Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen multidisciplinair en ambulant.