Home

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' is sinds 1 september 2015 verhuisd van de Poolsterstraat 20 naar de Groot-Bijgaardenstraat 430 te 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem). Het centrum bevindt zich nu op dezelfde campus als de school voor buitengewoon onderwijs 'Kasterlinden', een school die de types 6, 7 en 9 aanbiedt. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de school en van het revalidatiecentrum.

Het revalidatiecentrum behoudt de naam 'De Poolster'. Deze ster, die mensen de weg wijst wanneer ze zich op ongekend terrein bevinden, staat symbool voor ons team. We helpen onze cliënten in hun zoektocht naar een geschikte oplossing.